Kaip mus rasti?

Tel. +33 1 4568 3320
El. paštas

Lietuva ir UNESCO

Sukurta 2014.10.31 / Atnaujinta 2024.02.21 11:38

Jungtinių Tautų švietimo, mokslo ir kultūros organizacija (United Nations Educational Scientific and Cultural Organization – UNESCO) įkurta iškart po Antrojo pasaulinio karo – 1945 m. lapkričio 16 dieną. UNESCO yra Jungtinių Tautų (United Nations) specializuota agentūra, siekianti prisidėti prie pasaulio taikos ir saugumo plėtojant tarptautinį bendradarbiavimą švietimo, mokslo, kultūros ir komunikacijos srityse.

1991 m. spalio 7 d. tapusi UNESCO valstybe nare, Lietuva aktyviai dalyvauja organizacijos veikloje.

Lietuvos nuolatiniai atstovai prie UNESCO, ambasadoriai: Jolanta Balčiūnienė (nuo 2021 m.), Irena Vaišvilaitė (2017-2019 m.), Arūnas Gelūnas (2012-2016 m.), Ina Marčiulionytė (2003-2010 m.), Ugnė Karvelis (1993-2002 m.).

Lietuva jau ketvirtą kadenciją (2021-2025 m.) yra UNESCO Vykdomosios tarybos narė. Šiame viename svarbiausių UNESCO valdymo organų Lietuva jau dirbo 1997-2001 m., 2005-2009 m. ir 2015-2019 m..

Šiuo metu Lietuva taip pat Tarptautinės komunikacijos vystymo programos (IPDC) tarpvyriausybinės tarybos ir Būstinės komiteto narė.

Penkios Lietuvos vietovės yra įtrauktos į UNESCO Pasaulio paveldo sąrašą: 1994 m. į Pasaulio paveldo sąrašą įtrauktas istorinis Vilniaus centras, 2000 m. – Kuršių nerija, 2004 m. – Kernavės archeologinė vietovė,  2005 m. – Struvės geodezinis lankas, o 2023 m. - Kauno modernizmo architektūra. 2006 m. liepos 8-16 d. Vilniuje surengta 30-oji UNESCO Pasaulio paveldo komiteto sesija.

Reprezentatyviajame žmonijos nematerialaus kultūros paveldo sąraše Lietuva turi keturias pasaulinės reikšmės vertybes: kryždirbystė ir kryžių simbolika Lietuvoje (įrašyta 2008 m.), dainų ir šokių švenčių tradicija Baltijos valstybėse (2008 m.), lietuvių polifoninės dainos sutartinės (2010 m.) bei šiaudinių sodų tracicija (2023 m.).

UNESCO programos „Žmogus ir biosfera“ pasauliniame UNESCO biosferos rezervatų tinkle nuo 2011 m. įtrauktas Žuvinto biosferos rezervatas.

Į UNESCO programos „Pasaulio atmintis“ tarptautinį registrą 2009 m. įtrauktas rašytinių, vaizdo ir garso dokumentų rinkinys  „Baltijos kelias – žmonių grandinė, sujungusi tris valstybes laisvės vardan“, taip pat Radvilų archyvai ir Nesvyžiaus bibliotekos kolekcija. 2017 m. į šį registrą įrašytas Liublino unijos akto dokumentas.

UNESCO konvencijos, prie kurių yra prisijungusi Lietuva:

 • Pasaulio kultūros ir gamtos paveldo apsaugos konvencija (Paryžius, 1972 m.)
 • Profesinio mokymo konvencija (UNEVOC) (Paryžius, 1989 m.)
 • Konvencija dėl oficialių publikacijų ir vyriausybės dokumentų tarpvalstybinių mainų (Paryžius, 1958 m.)
 • Konvencija dėl tarptautinės reikšmės šlapžemių, ypač vandens paukščių buveinių (Ramsaras, 1971 m.)
 • Konvencija dėl Aukštojo mokslo studijų, diplomų ir laipsnių pripažinimo Europos regiono šalyse (Paryžius, 1979 m.)
 • UNESCO nelegalaus kultūros vertybių įvežimo, išvežimo ir nuosavybės teisės perdavimo uždraudimo priemonių konvencija (Paryžius,1970 m.)
 • UNESCO kultūros vertybių apsaugos ginkluoto konflikto metu konvencija ir jos protokolas (Haga, 1954 m.)
 • Hagos konvencijos dėl kultūros vertybių apsaugos ginkluoto konflikto metu 1999 metų Antrasis protokolas (Haga, 1954 m.)
 • Povandeninio kultūros paveldo apsaugos konvencija (Paryžius, 2001 m.)
 • Nematerialaus kultūros paveldo apsaugos konvencija (Paryžius, 2003 m.)
 • Tarptautinė konvencija prieš dopingo vartojimą sporte (Paryžius, 2005 m.)
 • Konvencija dėl kultūrų raiškos įvairovės ir apsaugos (Paryžius, 2005 m.)
 • Tarptautinė konvencija dėl atlikėjų, fonogramų gamintojų ir transliuojančiųjų organizacijų apsaugos (Roma, 1961 m.)
 • Konvencija dėl fonogramų gamintojų apsaugos nuo neteisėto jų fonogramų kopijavimo (Ženeva, 1971 m.)
 • Europos Tarybos ir UNESCO konvencija dėl kvalifikacijų, susijusių su aukštuoju mokslu, pripažinimo Europos regiono valstybėse (Lisabona, 1997 m.)
 • Globali su aukštuoju mokslu susijusių kvalifikacijų pripažinimo konvencija (Paryžius, 2019 m.)

Lietuvos Prezidentas Valdas Adamkus nuo 2003 m. yra UNESCO geros valios ambasadorius žinių visuomenei.

Lietuvos teikimu į 2022-2023 m. minimų UNESCO sukakčių sąrašą įrašytos 700-osios Vilniaus įkūrimo metinės (1323 m.).

2023 m. gegužės mėn. Lietuva buvo išrinkta ketverių metų laikotarpiui  į 1970 m. Konvencijos dėl UNESCO nelegalaus kultūros vertybių įvežimo, išvežimo ir nuosavybės teisės perdavimo uždraudimo priemonių komitetą.

Vilniaus universiteto profesorius, paveldo komunikacijos tyrinėtojas, istorikas, archeologas R. Laužikas  išrinktas į UNESCO nematerialaus kultūros paveldo Tarpvyriausybinio komiteto Vertinimo komisiją 2023-2026 m. laikotarpiui.  Ši komisija vertina į UNESCO sąrašus įtraukti teikiamas nematerialaus kultūros paveldo vertybių paraiškas.

Naujienlaiškio prenumerata

Captcha