Turkija

Sukurta 2014.01.24 / Atnaujinta 2021.04.24 12:39
 1. Susitarimas dėl ekonominio ir prekybinio bendradarbiavimo tarp Lietuvos Respublikos ir Turkijos Respublikos
  Agreement on Economic and Commercial Cooperation between the Republic of Lithuania and the Republic of Turkey
  Izmiras, 1992-08-27.
  Įsigaliojo 1994-10-07.
  Ratifikuotas Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos 1992 m. spalio 29 d. nutarimu Nr. I-3013.
  Skelbtas TAR, 2016-04-01, i. k. 2016-06978.
 2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Turkijos Respublikos Vyriausybės sutartis dėl bendradarbiavimo turizmo srityje
  Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the Republic of Turkey on Cooperation in the Field of Tourism
  Stambulas, 1993-07-22.
  Įsigaliojo 1993-12-02.
  Skelbta „Valstybės žiniose“ – 1994 m. Nr. 43, pataisytas vertimas skelbtas „Valstybės žiniose“ - 2005 m. Nr. 122-4366.
 3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Turkijos Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl tarptautinių vežiojimų keliais
  Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the Republic of Turkey on International Road Transport
  Ankara, 1994.02.10
  Įsigaliojo 1995.03.23
  Skelbtas „Valstybės žiniose“ – 1995 m. Nr. 93-2070.
 4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Turkijos Respublikos Vyriausybės sutartis dėl vizų panaikinimo abiejų valstybių piliečiams, turintiems diplomatinius, tarnybinius ir specialiuosius pasus
  Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the Republic of Turkey concerning the Mutual Abolition of Visas for Holders of Diplomatic, Service or Special Passports
  Vilnius, 1994-07-11.
  Įsigaliojo 1994-11-11.
  Skelbta „Valstybės žiniose“ – 1995 m. Nr. 81-1853.
 5. Lietuvos Respublikos ir Turkijos Respublikos draugystės ir bendradarbiavimo sutartis
  Treaty of Friendship and Cooperation between the Republic of Lithuania and the Republic of Turkey
  Vilnius, 1994-07-11.
  Įsigaliojo 1997-03-28.
  Ratifikuota Lietuvos Respublikos Seimo 1995 m. birželio 20 d. nutarimu Nr. I-951.
  Skelbta „Valstybės žiniose“ – 1997 m. Nr. 29-680, 1997-04-11 Nr. 31 (atitaisymas).
 6. Lietuvos Respublikos ir Turkijos Respublikos sutartis dėl abipusio investicijų skatinimo ir apsaugos
  Agreement between the Republic of Lithuania and the Republic of Turkey concerning the Reciprocal Promotion and Protection of Investments
  Vilnius, 1994-07-11.
  Įsigaliojo 1997-07-07.
  Ratifikuota Lietuvos Respublikos Seimo 1995 m. kovo 14 d. nutarimu Nr. I-820.
  Skelbta „Valstybės žiniose“ – 1997 m. Nr. 70-1769.
 7. Lietuvos Respublikos ir Turkijos Respublikos konsulinė sutartis
  Consular Agreement between the Republic of Lithuania and the Republic of Turkey
  Vilnius, 1994-07-11.
  Įsigaliojo 1998-02-28.
  Ratifikuota Lietuvos Respublikos Seimo 1995 m. sausio 26 d. nutarimu Nr. I-772.
  Skelbta „Valstybės žiniose“ – 1998 m. Nr. 17-400.
 8. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Turkijos Respublikos Vyriausybės sutartis dėl bendradarbiavimo švietimo, mokslo, kultūros ir sporto srityje
  Agreement on the Cooperation in the Field of Education, Science, Culture and Sport between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the Republic of Turkey
  Vilnius, 1994-07-11.
  Įsigaliojo 1999-05-28.
  Patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. spalio 29 d. nutarimu Nr. 1196.
  Skelbta „Valstybės žiniose“ – 1999 m. Nr. 53-1706.
 9. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Turkijos Respublikos Vyriausybės sutartis dėl oro susisiekimo
  Air Transport Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the Republic of Turkey
  Vilnius, 1994-07-11.
  Įsigaliojo: 2000-12-12.
  Skelbta „Valstybės žiniose“ – 2001 m. Nr. 4-97.
 10. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Turkijos Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl kontaktų ir bendradarbiavimo karinėse mokymo, technikos ir mokslo srityse
  Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the Republic of Turkey on Contacts and Cooperation in Military Fields of Training, Technology and Science
  Ankara, 1995-09-20.
  Įsigaliojo 1996-07-22.
  Skelbtas „Valstybės žiniose“ – 1996 m. Nr. 77-1843.
 11. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Turkijos Respublikos Vyriausybės sutartis dėl pajamų dvigubo apmokestinimo ir fiskalinių pažeidimų išvengimo.
  Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the Republic of Turkey for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income.
  Ankara, 1998-11-24.
  Įsigaliojo 2000-05-17.
  Ratifikuota Lietuvos Respublikos 1999 m. liepos 8 d. įstatymu Nr. VIII-1318.
  Skelbta „Valstybės žiniose“ – 1999 m. Nr. 82-2420.
 12. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Turkijos Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl bendradarbiavimo karinio mokymo srityje
  The Military Training Cooperation Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the Republic of Turkey
  Ankara, 1999-03-19.
  Įsigaliojo 1999-12-16.
  Ratifikuotas Lietuvos Respublikos 1999 m. gruodžio 2 d. įstatymu Nr. VIII-1458.
  Skelbtas „Valstybės žiniose“ – 1999 m. Nr. 107-3103.
 13. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Turkijos Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl tarpusavio pagalbos muitinių veiklos srityje
  Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the Republic of Turkey regarding Mutual Assistance in Customs Matters
  Vilnius, 2000-11-15.
  Įsigalioja 2001-10-20.
  Ratifikuotas Lietuvos Respublikos 2001 m. liepos 10 d. įstatymu Nr. IX-444.
  Skelbtas „Valstybės žiniose“ – 2001 m. Nr. 73-2562.
 14. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Turkijos Respublikos Vyriausybės sutartis dėl jūrų transporto
  Maritime Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the Republic of Turkey
  Vilnius, 1994-07-11.
  Įsigaliojo 2004-02-20.
 15. Lietuvos Respublikos ir Turkijos Respublikos teisinio ir teisminio bendradarbiavimo komercinėse ir civilinėse bylose sutartis
  Agreement on Legal and Judicial Cooperation in Commercial and Civil Matters between the Republic of Lithuania and the Republic of Turkey
  Ankara, 1995-09-19.
  Įsigaliojo 2004-08-15.
  Ratifikuota Lietuvos Respublikos 1996 m. vasario 6 d. įstatymu Nr. I-1194
  Skelbta „Valstybės žiniose“ – 1996 m. Nr. 18-464.
 16. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Turkijos Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl bendradarbiavimo kovojant su terorizmu, organizuotu nusikalstamumu, neteisėta narkotinių priemonių apyvarta (prekyba jomis) ir kitais sunkiais nusikaltimais
  Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the Republic of Turkey on Cooperation in Combating Terrorism, Organised Crime, Illicit Circulation of (trafficking in) Narcotic Drugs and Psychotropic Substances and other Major Crimes
  Vilnius, 1997-06-02.
  Įsigaliojo 2004-08-12.
  Ratifikuotas Lietuvos Respublikos 2004 m. birželio 29 d. įstatymu Nr. IX-2299.
  Skelbtas „Valstybės žiniose“ – 2004 m. Nr. 122-4462.
 17. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Turkijos Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl bendradarbiavimo gynybos pramonės srityje
  Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the Republic of Turkey on Defence Industrial Cooperation
  Miunchenas, 2004-02-07.
  Įsigaliojo 2009-03-04.
  Ratifikuotas Lietuvos Respublikos 2004 m. lapkričio 11 d. įstatymu Nr. IX-2578.
  Skelbtas „Valstybės žiniose“ - 2004 m. Nr. 174-6437.
 18. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Turkijos Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl abipusio investicijų skaitinimo ir apsaugos
  Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the Republic of Turkey on the Reciprocal Promotion and Protection of Investments
  Vilnius, 2018-08-28.
  Neįsigaliojęs.
  Ratifikuotas Lietuvos Respublikos 2020 m. gruodžio 3 d. įstatymu Nr. XIV-40.
  Skelbtas TAR 2021-01-06, i. k. 2019-00194.