Rusija

Sukurta 2014.01.24 / Atnaujinta 2022.11.18 11:23
 1. Sutartis tarp Lietuvos Respublikos ir Rusijos Tarybų Federacinės Socialistinės Respublikos dėl tarpvalstybinių santykių pagrindų
  The Treaty on the Foundations of Inter-State Relations between the Republic of Lithuania and the Russian Soviet Federal Socialist Republic
  Maskva, 1991-07-29.
  Įsigaliojo 1992-05-04.
  Ratifikuota Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos 1991 m. rugpjūčio 19 d. nutarimu Nr. I-1683.
 2. Susitarimas tarp Lietuvos Respublikos ir Rusijos Tarybų Federacinės Socialistinės Respublikos dėl bendradarbiavimo ekonominėje ir socialinėje-kultūrinėje RTFSR Kaliningrado srities raidoje
  Agreement between the Republic of Lithuania and the Russian Soviet Federal Socialist Republic for the Cooperation in the Economic, Social and Cultural Development of the Kalinigrad Region in  R.S.F.S.R
  Maskva, 1991-07-29.
  Įsigaliojo 1992-06-04.
 3. Protokolas dėl Lietuvos Respublikos Įgaliotosios atstovybės Rusijos Tarybų Federacinėje Socialistinėje Respublikoje ir Rusijos Tarybų Federacinės Socialistinės Respublikos Įgaliotosios atstovybės Lietuvos Respublikoje įsteigimo
  Protocol on the Establishment of the Plenipotentiary Representation of the Republic of Lithuania in the Russian Soviet Federal Socialist Republic and the Plenipotentiary Representation of the Russian Soviet Federal Socialist Republic in the Republic of Lithuania
  Maskva, 1991-07-29.
  Įsigaliojo 1991-07-29.
 4. Susitarimas tarp Lietuvos Respublikos ir Rusijos Tarybų Federacinės Socialistinės Respublikos Vyriausybių dėl paramos teikimo piliečiams, pakviestiems dirbti į Lietuvos Respublikos Mažeikių miestą, persikeliant gyventi į RTFSR Leningrado srities Vsevoložsko rajoną
  Agreement between the Governments of the Republic of Lithuania and the Russian Soviet Federal Socialist Republic for the Help Support for Citizens Invited for Work in Mazeikiai, a Town in the Republic of Lithuania and Moving into Vsevolozsk Region Leningrad District in R.S.F.S.R
  Maskva, 1991-07-30.
  Įsigaliojo 1991-07-30.
 5. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Rusijos Federacijos Vyriausybės susitarimas Dėl bendradarbiavimo principų ir tarpusavio santykių sąlygų transporto srityje
  Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the Russian Federation on Cooperation Principles and Provisions for Reciprocal Relations in the Sphere of Transport
  Maskva, 1992-02-12.
  Įsigaliojo  1992-02-12.
  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. gruodžio 9 d. nutarimu Nr. 1299 nuo 2015 m. gruodžio 21 d. sustabdytas Susitarimo 3 straipsnio galiojimas Lietuvos Respublikoje.
  Skelbtas „Valstybės žiniose“ - 2001 m. Nr. 32-1062.
 6. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos sutartis dėl teisinės pagalbos ir teisinių santykių civilinėse, šeimos ir baudžiamosiose bylose
  Agreement between the Republic of Lithuania and the Russian Federation on Legal Assistance and Legal Relations in Civil, Family and Criminal Cases
  Vilnius, 1992-07-21.
  Įsigaliojo 1995-01-21.
  Ratifikuota Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos 1992 m. liepos 30 d. nutarimu Nr. I-2816.
  Skelbta „Valstybės žiniose“ - 1995 m. Nr. 13-296.
 7. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos konsulinė konvencija
  Consular Convention between the Republic of Lithuania and the Russian Federation
  Maskva, 1992-09-08.
  Įsigaliojo 1995-11-30.
  Ratifikuota Lietuvos Respublikos Seimo 1993 m. vasario 2 d. nutarimu Nr. I-62.
  Skelbta „Valstybės žiniose“ - 1995 m. Nr. 99-2204.
 8. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Rusijos Federacijos Vyriausybės susitarimas dėl atsiskaitymų ir mokėjimų tvarkos, įvedus litą-Lietuvos Respublikos piniginį vienetą
  Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of Russian Federation on the Regulations of Account Settlement and Payment Having Introduced Litas - a Monetary Unit of the Republic of Lithuania
  Maskva, 1992-09-30.
  Galioja nuo lito įvedimo 1993-06-25.
 9. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Rusijos Federacijos Vyriausybės susitarimas dėl tarpusavio įsipareigojimų, susijusių su lito - Lietuvos Respublikos piniginio vieneto įvedimu
  Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of Russian Federation on Mutual Obligations Related with the Introduction of Litas as the Monetary Unit of the Republic of Lithuania
  Maskva, 1992-09-30.
  Galioja nuo lito įvedimo 1993-06-25.
 10. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Rusijos Federacijos Vyriausybės susitarimas dėl abipusio prekybos atstovybių įsteigimo
  Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of Russian Federation on the Establishment of Mutual Trade Representations
  Maskva, 1992-10-12.
  Įsigaliojo 1992-10-12.
 11. Susitarimas tarp Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos vyriausybių dėl bendradarbiavimo ryšių srityje principų ir sąlygų
  Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the Russian Federation on Cooperation Principles and Provisions in the Field of Communication
  Maskva, 1993-03-15.
  Įsigaliojo 1993-03-15.
  Skelbtas „Valstybės žiniose“ - 2001 m. Nr. 32-1063.
 12. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Rusijos Federacijos Vyriausybės susitarimas dėl prekybinių ir ekonominių santykių
  Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the Russian Federation on Trade and Economic Relations
  Vilnius, 1993-11-18.
  Įsigaliojo 1995-01-18.
  Susitarimo 2, 3, 4, 6 ir 7 straipsniai negalioja nuo 2004-05-01.
  Skelbtas „Valstybės žiniose“ - 1995 m. Nr. 8-156.
 13. Susitarimas tarp Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Rusijos Federacijos Vyriausybės dėl socialinių garantijų teikimo tvarkos nuolat Lietuvos Respublikoje gyvenantiems Rusijos Federacijos kariškiams pensininkams
  Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the Russian Federation on the Social Guarantees Applying the Procedure for the Officer Pensioners of the Russian Federation Permanently Residing in the Republic of Lithuania
  Vilnius, 1993-11-18.
  Įsigaliojo 1993-11-18.
  Skelbtas „Valstybės žiniose“ - 1994 m. Nr. 23-386.
 14. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Rusijos Federacijos Vyriausybės susitarimas dėl oro susisiekimo
  Air Services Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the Russian Federation
  Vilnius, 1993-11-18.
  Įsigaliojo 1994-01-19.
  Skelbtas „Valstybės žiniose“ - 1994 m. Nr. 18-289.
 15. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Rusijos Federacijos Vyriausybės susitarimas dėl prekybinės jūreivystės
  Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the Russian Federation on Merchant Navigation
  Vilnius, 1993-11-18.
  Įsigaliojo 1994-01-19.
  Skelbtas „Valstybės žiniose“ - 1994 m. Nr. 18-290.
 16. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Rusijos Federacijos Vyriausybės susitarimas dėl tarptautinio susisiekimo automobiliais
  Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the Russian Federation on International Road Transport
  Vilnius, 1993-11-18.
  Įsigaliojo 1994-01-19.
  Skelbtas „Valstybės žiniose“ - 1994 m. Nr. 18-291.
 17. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Rusijos Federacijos Vyriausybės susitarimas dėl Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybinės sienos perėjimo punktų
  Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the Russian Federation concerning the Crossing Posts of the State Border between the Republic of Lithuania and the Russian Federation
  Maskva, 1995-02-24.
  Įsigaliojo 1995-02-24.
  Skelbtas „Valstybės žiniose“ - 1995 m. Nr. 22-510.
 18. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Rusijos Federacijos Vyriausybės susitarimas dėl bendradarbiavimo ir tarpusavio pagalbos muitinės veiklos srityje
  Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the Russian Federation regarding Cooperation and Mutual Assistance in Customs Matters
  Maskva, 1995-02-24.
  Įsigaliojo 1995-07-10.
  Skelbtas „Valstybės žiniose“ - 1995 m. Nr. 62-1553.
 19. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos sutartis dėl Lietuvos ir Rusijos valstybės sienos
  Treaty between the Republic of Lithuania and the Russian Federation concerning the State Border between Lithuania and Russia
  Maskva, 1997-10-24.
  Įsigaliojo 2003-08-12.
  Ratifikuota Lietuvos Respublikos 1999 m. spalio 19 d. įstatymu Nr.VIII-1363.
  Skelbta „Valstybės žiniose“ - 1999 m. Nr. 100-2891.
 20. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos sutartis dėl išskirtinės ekonominės zonos ir kontinentinio šelfo atribojimo Baltijos jūroje
  Treaty between the Republic of Lithuania and the Russian Federation concerning Delimitation of the Exclusive Economic Zone and the Continental Shelf in the Baltic Sea
  Maskva, 1997-10-24.
  Įsigaliojo 2003-08-12.
  Ratifikuota Lietuvos Respublikos 1999 m. spalio 19 d. įstatymu Nr. VIII-1364.
  Skelbta „Valstybės žiniose“ - 1999 m. Nr. 100-2892.
 21. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos susitarimas dėl sutikimo išnuomoti dalį Vištyčio ežero Lietuvos Respublikai
  Agreement between the Republic of Lithuania and the Russian Federation on the consent to lease a part of the Vistytis lake to the Republic of Lithuania
  Maskva, 1997-10-24.
  Įsigaliojo 1997-10-24.
  Skelbta „Valstybės žiniose“ - 1999 m. Nr. 100-2892.
 22. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Rusijos Federacijos Vyriausybės susitarimas dėl piliečių laikino darbo
  Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the Russian Federation on the Temporary Employment of Citizens
  Maskva, 1999-06-29.
  Įsigaliojo 2000-01-05.
  Patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. gruodžio 17 d. nutarimu Nr. 1416.
  Skelbtas „Valstybės žiniose“ - 2000 m. Nr. 5-132.
 23. Susitarimas tarp Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Rusijos Federacijos Vyriausybės dėl bendradarbiavimo aplinkos apsaugos srityje
  Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the Russian Federation on the Cooperation in the Field of Environment
  Maskva, 1999-06-29.
  Įsigaliojo 1999-10-27.
  Patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. spalio 13 d. nutarimu Nr. 1139.
  Skelbtas „Valstybės žiniose“ - 2000 m. Nr. 15-384.
 24. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Rusijos Federacijos Vyriausybės susitarimas dėl ilgalaikio bendradarbiavimo tarp Lietuvos Respublikos regionų ir Rusijos Federacijos Kaliningrado srities
  Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the Russian Federation on the Long-term Cooperation between the Regions of the Republic of Lithuania and the Kaliningrad Region of the Russian Federation
  Maskva, 1999-06-29.
  Įsigaliojo 2000-01-26.
  Patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. sausio 18 d. nutarimu Nr. 54.
  Skelbtas „Valstybės žiniose“ - 2000 m. Nr. 15-385.
 25. Susitarimas tarp Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Rusijos Federacijos Vyriausybės dėl bendradarbiavimo žuvininkystės srityje
  Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the Russian Federation on the Cooperation in the Field of Fishing
  Maskva, 1999-06-29.
  Įsigaliojo 2000-02-04.
  Patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. vasario 1d. nutarimu Nr. 108.
  Skelbtas „Valstybės žiniose“ - 2000 m. Nr. 15-386.
 26. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Rusijos Federacijos Vyriausybės susitarimas dėl pensinio aprūpinimo
  Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the Russian Federation on the Provision of Pensions
  Maskva, 1999-06-29.
  Įsigaliojo 2001-05-29.
  Ratifikuotas Lietuvos Respublikos 2000 m.vasario 15 įstatymu Nr. VIII-1540.
  Skelbtas „Valstybės žiniose“ - 2000 m. Nr. 20-496.
 27. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Rusijos Federacijos Vyriausybės susitarimas dėl bendradarbiavimo turizmo srityje
  Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the Russian Federation on the Cooperation in the Field of Tourism
  Maskva, 1999-06-29.
  Įsigaliojo 2001-10-02.
  Patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. rugsėjo 25 d. nutarimu Nr. 1164.
  Skelbta „Valstybės žiniose“ - 2001 m. Nr. 88-3078.
 28. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos sutartis dėl asmenų, kuriems paskirtas laisvės atėmimas, perdavimo bausmei atlikti
  Agreement between the Republic of Lithuania and the Russian Federation on the Transfer of the Sentenced Persons
  Vilnius, 2001-06-25.
  Įsigaliojo 2002-10-04.
  Ratifikuota Lietuvos Respublikos 2002 m. sausio 15 d. įstatymu Nr. IX-706.
  Skelbta „Valstybės žiniose“ - 2002 m. Nr. 32-1205.
 29. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Rusijos Federacijos Vyriausybės susitarimas dėl abiejų valstybių piliečių kelionių
  Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the Russian Federation on Travels of Nationals of Both States
  Maskva, 2002-12-30.
  Įsigaliojo 2003-01-01.
  Skelbtas „Valstybės žiniose“ - 2003 m. Nr. 1-2.
 30. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Rusijos Federacijos Vyriausybės susitarimas dėl supaprastinto tranzito geležinkeliu dokumentų išdavimo tvarkos
  Maskva, 2003-06-20.
  Įsigaliojo 2003-06-21 (Susitarimo 1, 2, 3, 4, 5 straipsniai įsigalioja 2003-06-30).
  Skelbta „Valstybės žiniose“ - 2003 m. Nr. 61-2774.
 31. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Rusijos Federacijos Vyriausybės sutartis dėl investicijų skatinimo ir abipusės apsaugos
  Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the Russian Federation on the Promotion and Reciprocal Protection of Investments
  Maskva, 1999-06-29.
  Įsigaliojo 2004-05-24.
  Ratifikuota Lietuvos Respublikos 2000 m. kovo 21 d. įstatymu Nr. VIII-1579.
  Skelbta „Valstybės žiniose“ - 2000 m. Nr. 59-1763.
 32. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Rusijos Federacijos Vyriausybės sutartis dėl pajamų ir kapitalo dvigubo apmokestinimo ir fiskalinių pažeidimų išvengimo
  Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the Russian Federation for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with respect to Taxes on Income and on Capital
  Maskva, 1999-06-29.
  Įsigaliojo 2005-05-05.
  Ratifikuota Lietuvos Respublikos 2000 m. birželio 29 d. įstatymu Nr. VIII-1777.
  Skelbta „Valstybės žiniose“ - 2000 m. Nr. 59-1765.
 33. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Rusijos Federacijos Vyriausybės susitarimas dėl bendradarbiavimo įgyvendinant projektą „2K“
  Trakai, 2005-05-26.
  Įsigaliojo 2005-09-19.
  Patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. rugsėjo 15 d. nutarimu Nr. 1011.
  Skelbta „Valstybės žiniose“ - 2005 m. Nr. 113-4116.
 34. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Rusijos Federacijos Vyriausybės susitarimas dėl bendradarbiavimo vykdant jūrų ir aviacinės paieškos ir gelbėjimo darbus Baltijos jūroje
  Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the Russian Federation on Cooperation in Maritime and Aeronautical Search and Rescue in the Baltic Sea
  Maskva, 2006-11-14.
  Įsigaliojo 2007-04-29.
  Patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. kovo 14 d. nutarimu Nr. 260.
  Skelbta „Valstybės žiniose“ - 2007 m. 66-2554.
 35. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Rusijos Federacijos Vyriausybės susitarimas dėl laivybos Kuršių mariose bei Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos Kaliningrado srities vandenų keliais
  Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the Russian Federation on the Navigation in the Curonian Lagoon and the Watercourses of the Republic of Lithuania and the Kaliningrad Oblast of the Russian Federation
  Svetlogorskas, 2007-12-04.
  Įsigaliojo 2009-05-15.
  Patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. rugpjūčio 20 d. nutarimu Nr. 801.
  Skelbtas „Valstybės žiniose“ – 2008 m. Nr. 112-4264.
 36. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Rusijos Federacijos Vyriausybės susitarimas dėl valstybės sienos įgaliotinių veiklos
  Kuressaare (Estija), 2011-08-16.
  Įsigaliojo 2012-07-19.
  Ratifikuotas Lietuvos Respublikos 2012 m. birželio 21 d. įstatymu Nr. XI-2114.
  Skelbtas „Valstybės žiniose“ – 2011 m. Nr. 106-4976.
 37. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Rusijos Federacijos Vyriausybės įgyvendinimo protokolas dėl 2006 m. gegužės 25 d. susitarimo tarp Europos bendrijos ir Rusijos Federacijos dėl readmisijos įgyvendinimomplementing Protocol between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the Russian Federation on the Implementation of the Agreement between the European Community and the Russian Federation on Readmission of 25 May 2006
  Maskva, 2012-04-19.
  Įsigaliojo 2012-07-30.
  Patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. birželio 27 d. nutarimu Nr. 792.
  Skelbtas „Valstybės žiniose“ – 2012 m. Nr. 89-4646.
 38. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Rusijos Federacijos Vyriausybės susitarimas dėl bendradarbiavimo standartizacijos, metrologijos ir atitikties įvertinimo srityje
  Vilnius, 2011-12-02.
  Įsigaliojo 2012-10-04.
  Patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. rugsėjo 5 d. nutarimu Nr. 1055.
  Skelbtas „Valstybės žiniose“ – 2012 m. Nr. 115-5818.
 39. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Rusijos Federacijos Vyriausybės susitarimas dėl tilto per Nemuną tarp Panemunės ir Sovetsko bei jo prieigų statybos
  Klaipėda, 2011-10-04.
  Įsigaliojo 2012-11-14.
  Ratifikuotas Lietuvos Respublikos 2012 m. spalio 17 d. įstatymu Nr. XI-2286.
  Skelbtas "Valstybės žiniose" - 2012 m. Nr. 132-6696.