Rumunija

Sukurta 2014.01.24 / Atnaujinta 2022.03.03 08:58
 1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Rumunijos Vyriausybės susitarimas dėl ekonominių prekybinių ryšių ir mokslinio-techninio bendradarbiavimo
  Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of Romania on Economic and Trade Relations and Scientific-Technical Cooperation
  Bukareštas, 1992.06.10
  Įsigaliojo 1992.09.22
  Ratifikuotas 1992.07.23 Nr. I-2787
  Skelbta „Valstybės žiniose“ - 1995 m. Nr. 37
 2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Rumunijos Vyriausybės sutartis dėl tarptautinių vežiojimų keliais
  Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of Romania on International Road Transport
  Vilnius, 1993.03.17
  Įsigaliojo 1994.01.10
  Skelbta „Valstybės žiniose“ - 1995 m. Nr. 23
 3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Rumunijos Vyriausybės sutartis dėl investicijų skatinimo ir abipusės apsaugos
  Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of Romania on the Promotion and Reciprocal Protection of Investments
  Vilnius, 1994.03.08
  Įsigaliojo 1994.12.15. Nutraukiama nuo 2022-03-24.
  Ratifikuota 1994.06.28 Nr. I-518
  Skelbta „Valstybės žiniose“ - 1995 m. Nr. 11.
  3.1. Valstybių narių vyriausybių atstovų deklaracija dėl Teisingumo Teismo sprendimo byloje Achmea teisinių pasekmių ir investicijų apsaugos Europos Sąjungoje
  Declaration of the Representatives of the Governments of the Member States of 15 January 2019 on the Legal Consequences of the Judgement of the Court of Justice in Achmea and on Investment Protection in the European Union
  Briuselis, 2019-01-15.
  Įsigaliojo 2019-01-15.
  Skelbtas TAR, 2019-05-20, i. k. 2019-08010.
 4. Lietuvos Respublikos ir Rumunijos draugystės ir bendradarbiavimo sutartis
  Treaty of Friendship and Cooperation between Republic of Lithuania and Romania
  Vilnius, 1994.03.08
  Įsigaliojo 1995.02.18
  Ratifikuota 1994.11.17 Nr. I-663
  Skelbta „Valstybės žiniose“ - 1995 m. Nr. 19
 5. Susitarimas tarp Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Rumunijos Vyriausybės dėl vyriausybinio Lietuvos-Rumunijos komiteto prekybinio ir ekonominio bendradarbiavimo klausimams spręsti sukūrimo
  Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of Romania on the Establishment of the Governmental Lithuanian-Romanian Committee for the Solving Problems of Trade and Economic Cooperation
  Bukareštas, 1994.04.22
  Įsigaliojo 1994.10.06
  Skelbta „Valstybės žiniose“ - 1995 m. Nr. 11
 6. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Rumunijos Vyriausybės sutartis dėl vizų panaikinimo abiejų valstybių piliečiams, turintiems diplomatinius ir tarnybinius pasus
  Agreement between the Republic of Lithuania and the Government of Romania on the mutual abolition of Visa Requirements for Holders of Diplomatic and Service Passports
  Bukareštas, 1995.01.19
  Įsigaliojo 1995.06.23
  Vyriausybės 1995.03.27 nutarimas Nr. 436
  Skelbta „Valstybės žiniose“ - 1996 m. Nr. 114
 7. Susitarimas tarp Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Rumunijos Vyriausybės dėl kultūrinio bendradarbiavimo
  Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of Romania on the Cultural Cooperation
  Bukareštas, 1995.09.19
  Įsigaliojo 1997.11.28
  Vyriausybės 1997.10.29 nutarimas Nr. 1199
  Skelbta „Valstybės žiniose“ - 1998 m. Nr. 3
 8. Lietuvos Respublikos ir Rumunijos sutartis dėl pajamų bei kapitalo dvigubo apmokestinimo išvengimo ir pajamų bei kapitalo mokesčių slėpimo prevencijos
  Convention between the Republic of Lithuania and Romania for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with Respect to Taxes on Income and on Capital
  Vilnius, 2001.11.26
  Isigaliojo 2002.07.15
  Ratifikuota 2002.05.07 Nr. IX-867
  Skelbta „Valstybės žiniose“ - 2002 m. Nr. 57
 9. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Rumunijos Vyriausybės sutartis dėl įslaptintos karinės informacijos apsaugos
  Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of Romania on the Protection of Exchanged Classified Military Information
  Briuselis, 2001.12.19
  Įsigaliojo 2002.07.12
  Ratifikuota 2002.06.25 Nr. IX- 988
  Skelbta „Valstybės žiniose“ - 2002 m. Nr. 70
 10. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Rumunijos Vyriausybės susitarimas dėl vizų režimo panaikinimo
  Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of Romania on the Abolition of Visa Requirements
  Bukareštas 2004.02.19
  Įsigaliojo 2004.06.05
  Vyriausybės 2004.04.28 nutarimas Nr. 499
  Skelbta „Valstybės žiniose“ - 2004 m. Nr. 77
 11. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Rumunijos Vyriausybės susitarimas dėl savo piliečių ir užsieniečių priėmimo atgal (readmisijos)
  Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of Romania on the Readmission of their own Citizens and of Aliens  Bukareštas, 2004.02.19
  Įsigaliojo 2004.11.13
  Ratifikuotas 2004.09.28 Nr. IX-2458
  Skelbta „Valstybės žiniose“ - 2004 m. Nr. 151