Prancūzija

Sukurta 2014.01.24 / Atnaujinta 2021.09.09 10:13
 1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Prancūzijos Respublikos Vyriausybės sutartis dėl investicijų skatinimo ir abipusės apsaugos
  Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the Republic of France concerning the promotion and reciprocal protection of investments
  Paryžius, 1992-04-23.
  Įsigaliojo 1995-03-27. Nutraukta nuo 2021-09-04.
  Ratifikuota Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos 1992 m. liepos 23 d. nutarimu Nr. I-2787.
  Skelbta „Valstybės žiniose“ – 1995 m. Nr. 11-237.
  1.1. Valstybių narių vyriausybių atstovų deklaracija dėl Teisingumo Teismo sprendimo byloje Achmea teisinių pasekmių ir investicijų apsaugos Europos Sąjungoje
  Declaration of the Representatives of the Governments of the Member States of 15 January 2019 on the Legal Consequences of the Judgement of the Court of Justice in Achmea and on Investment Protection in the European Union
  Briuselis, 2019-01-15.
  Įsigaliojo 2019-01-15.
  Skelbtas TAR, 2019-05-20, i. k. 2019-08010.
 2. Lietuvos Respublikos ir Prancūzijos Respublikos santarvės, draugystės ir bendradarbiavimo sutartis
  Agreement between the Republic of Lithuania and the Republic of France on harmony, friendship and cooperation
  Vilnius, 1992-05-14
  Įsigaliojo 1994-06-16
  Skelbta „Valstybės žiniose“ – 1994 m. Nr. 68-1288
 3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Prancūzijos Respublikos Vyriausybės Protokolas dėl vertybinių popierių biržos įsteigimo
  Protocol between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the Republic of France on the establishment of stock exchange
  1992-09-17
  Įsigaliojo 1992-09-17
 4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Prancūzijos Respublikos Vyriausybės sutartis dėl laikinojo techninio patarėjo paskyrimo
  Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the Republic of France on the appointment of acting technical adviser
  Vilnius, 1993-09-27
  Įsigaliojo 1993-09-27
  Skelbta „Valstybės žiniose“ – 1994 m. Nr. 44-810
 5. Finansinis Protokolas tarp Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Prancūzijos Respublikos Vyriausybės
  Financial Protocol between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the Republic of France
  Vilnius, 1994-04-15
  Įsigaliojo 1994-04-15
 6. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Prancūzijos Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl krovinių tarptautinių vežiojimų automobiliais
  Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the Republic of France on international transport of goods by roads
  Annesy, 1994-05-26
  Įsigaliojo 1994-05-26
  Skelbtas „Valstybės žiniose“ – 1995 m. Nr. 23-520
 7. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Prancūzijos Respublikos Vyriausybės finansinis protokolas
  Financial Protocol between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the Republic of France
  Paryžius, 1995-07-04
  Įsigaliojo 1995-07-04
  Skelbtas „Valstybės žiniose“ – 1995 m. Nr. 97-2168
 8. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Prancūzijos Respublikos Vyriausybės sutartis dėl pajamų ir kapitalo dvigubo apmokestinimo ir fiskalinių pažeidimų išvengimo
  Convention between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the Republic of France for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income and on capital
  Paryžius, 1997-07-07
  Įsigaliojo 2001-05-01
  Ratifikuota Lietuvos Respublikos 1997 m. lapkričio 4 d. įstatymu Nr. VIII-491
  Skelbta „Valstybės žiniose“ – 1997 m.Nr. 106-2675
 9. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Prancūzijos Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl nelegaliai esančių asmenų grąžinimo
  Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the Republic of France on Readmission of Persons whose Residence is Illegal
  Vilnius, 1998-12-04
  Įsigaliojo 2000-01-07
  Ratifikuotas Lietuvos Respublikos 1999 m. lapkričio 11 d. įstatymu Nr. VIII-1410
  Skelbtas „Valstybės žiniose“ – 1999 m. Nr. 103-2954
 10. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Prancūzijos Respublikos Vyriausybės sutartis dėl vizų režimo panaikinimo (sudaryta pasikeičiant laiškais)
  Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the Republic of France concerning the abolition of visa requirements (concluded by exchange of letters)
  Paryžius, 1999.01.26
  Įsigaliojo 1999-03-01
  Skelbta „Valstybės žiniose“ – 1999 m. Nr. 20-550
 11. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Prancūzijos Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl Lietuvos Respublikos diplomatinės atstovybės pastato Paryžiuje statuso
  Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the Republic of France on the Status of the Building of the Diplomatic Representation of the Republic of Lithuania in Paris
  Paryžius, 2001-12-13
  Įsigaliojo 2003-06-01
  Patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002-03-27 nutarimu Nr. 416
  Skelbtas „Valstybės žiniose“ –  2003 m. Nr. 49-2167
 12. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Prancūzijos Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl bendradarbiavimo kultūros, švietimo, mokslo, technologijų ir technikos srityse
  Vilnius, 2003-04-04
  Įsigalioja 2009-08-01
  Patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003-09-16 nutarimu Nr. 1168
  Skelbtas „Valstybės žiniose“ - 2004 Nr. 30-969
 13. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Prancūzijos Respublikos Vyriausybės bendras saugumo susitarimas dėl keitimosi įslaptinta informacija ir įslaptintos informacijos apsaugos
  Vilnius, 2009-06-26
  Ratifikuotas Lietuvos Respublikos 2010-04-08 įstatymu Nr. XI-728
  Įsigalioja 2010-06-01
  Skelbta „Valstybės žiniose“ – 2010 Nr. 47-2246
 14. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Prancūzijos Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl bendros kino filmų gamybos
  Accord entre le Gouvernement de la Republique de Lituanie et le Gouvernement de la Republique Francaise relatie a la Coproduction Cinematographique
  Paryžius, 2015-06-29.
  Įsigalioja 2016-01-07.
  Patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. gruodžio 2 d. nutarimu Nr. 1215.
  Skelbtas TAR, 2015-12-11. i. k. 2015-19670.

 15. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Prancūzijos Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl bendradarbiavimo gynybos ir saugumo srityje
  Paryžius, 2013-07-12.
  Įsigalioja 2016-10-01.
  Ratifikuota Lietuvos Respublikos 2013 m. lapkričio 14 d. įstatymu Nr. XII-596.
  Skelbta „Valstybės žiniose“ – 2013 m. Nr. 130-6630.