Omanas

Sukurta 2014.01.24 / Atnaujinta 2019.05.20 10:26
 1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Omano Sultonato Vyriausybės susitarimas dėl abipusio vizų režimo panaikinimo diplomatinių, specialiųjų ir tarnybinių pasų turėtojams
  Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the Sultanate of Oman on Mutual Visa Exemption for Holders of Diplomatic, Special or Service Passports
  Vilnius, 2012-05-11.
  Įsigaliojo 2012-10-23.
  Skelbtas „Valstybės žiniose“ – 2012 m. Nr. 108-5464.
 2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Omano Sultonato Vyriausybės susitarimas dėl ekonominio bendradarbiavimo
  Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the Sultanate of Oman on Economic Cooperation
  Maskatas, 2018-06-25.
  Įsigaliojo 2019-02-26.
  Patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 7 d. nutarimu Nr. 1110.
  Skelbtas TAR, 2018-12-19, i. k. 2018-20831.