Korėja

Sukurta 2014.01.24 / Atnaujinta 2021.09.02 09:36
 1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Korėjos Respublikos Vyriausybės sutartis dėl abipusio investicijų skatinimo ir apsaugos
  Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the Republic of Korea on the Mutual Promotion and Protection of Investments
  Seulas, 1993-09-24.
  Įsigaliojo 1993-11-09.
  Skelbta „Valstybės žiniose“ - 1994 m. Nr. 19-309.
 2. Prekybos sutartis tarp Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Korėjos Respublikos Vyriausybės
  Trade Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the Republic of Korea
  Seulas, 1993-09-24.
  Įsigaliojo 1993-11-09.
  Skelbta „Valstybės žiniose“ - 1994 m. Nr. 24.
 3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Korėjos Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl vizų režimo panaikinimo
  Agreement on the Waiver of Visa Requirements between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the Republic of Korea
  Kopenhaga, 2002-02-07.
  Įsigaliojo 2002-05-09.
  Patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 3 d. nutarimu Nr. 456.
  Skelbta „Valstybės žiniose“ - 2002 m. Nr. 51-1935.
 4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Korėjos Respublikos Vyriausybės sutartis dėl pajamų dvigubo apmokestinimo išvengimo ir mokesčių slėpimo prevencijos
  Convention between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the Republic of Korea for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income.
  Seulas, 2006-04-20.
  Įsigaliojo 2007-07-14.
  Ratifikuota Lietuvos Respublikos 2007 m. birželio 7 d. įstatymu Nr. X-1173.
  Skelbta „Valstybės žiniose“ - 2007 m. Nr. 74-2925.
 5. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Korėjos Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl abipusio vairuotojo pažymėjimų pripažinimo ir keitimo
  Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the Republic of Korea on the Mutual Recognition and Exchange of Driving Linceces
  Seulas, 2014-10-14.
  Įsigaliojo 2015-01-22.
  Patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. sausio 7 d. nutarimu Nr. 4.
  Skelbtas TAR, 2015-02-10, i. k. 2015-02019.

 6. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Korėjos Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl bendradarbiavimo kultūros, meno, švietimo, mokslo, jaunimo reikalų ir sporto srityse
  Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the Republic of Korea on Cooperation in the Fields of Culture, Art, Education, Science, Youth and Sports
  Vilnius, 2021-06-07
  Įsigaliojo 2021-08-19.
  Patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. rugpjūčio 4 d. nutarimu Nr. 640.
  Skelbtas TAR, 2021-08-12, i. k. 2021-17446.