Japonija

Sukurta 2014.01.24 / Atnaujinta 2018.09.03 14:42
 1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Japonijos Vyriausybės sutartis dėl vizų režimo panaikinimo (sudaryta pasikeičiant notomis)
  Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of Japan on Abolition of Visa Requirements (concluded by exchange of notifications)
  Vilnius, 2000-02-24.
  Įsigaliojo 2000-04-01.
  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gegužės 25 d. nutarimas Nr. 594.
  Skelbta „Valstybės žiniose“ - 2000 m. Nr. 48.
 2. Lietuvos Respublikos ir Japonijos sutartis dėl pajamų dvigubo apmokestinimo išvengimo ir mokesčių slėpimo ir vengimo prevencijos
  Convention between the Republic of Lithuania and Japan for the Elimination of Double Taxation with respect to Taxes on Income and the Prevention of Tax Evasion and Avoidance
  Vilnius, 2017-07-13.
  Įsigaliojo 2018-08-31.
  Ratifikuota Lietuvos Respublikos 2018 m. gegužės 24 d. įstatymu Nr. XIII-1197.
  Skelbta TAR, 2018-08-31, i. k. 2018-13746.