Izraelis

Sukurta 2014.01.24 / Atnaujinta 2023.08.02 10:04
 1. Sutartis tarp Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Izraelio Valstybės Vyriausybės dėl investicijų skatinimo ir abipusės apsaugos
  Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the State of Israel for the promotion and reciprocal protection of investments
  Jeruzalė, 1994-10-02.
  Įsigaliojo 1996-07-11.
  Ratifikuota Lietuvos Respublikos 1996 m. birželio 11 d. įstatymu Nr. I-1379.
  Skelbta „Valstybės žiniose“ – 1996 m. Nr. 76-1828.
 2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Izraelio Valstybės Vyriausybės Sutartis dėl bendradarbiavimo kultūros, švietimo ir mokslo srityse
  Agreement on cultural, educational and scientific cooperation between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the State of Israel
  Jeruzalė, 1994-10-02.
  Įsigaliojo 1998-02-27.
  Ratifikuota Lietuvos Respublikos 1998 m. sausio 15 d. įstatymu Nr.VIII-610.
  Skelbta „Valstybės žiniose“ – 1998 m. Nr. 10-243.

  2.1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Izraelio Valstybės Vyriausybės bendradarbiavimo kultūros, švietimo ir mokslo srityse programa 2009-2011 metams
  Program of Cultural, Educational and Scientific Cooperation between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the State of Israel for the years 2009-2011
  Jeruzalė, 2009-06-22.
  Įsigaliojo 2009-06-22.
   
 3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Izraelio Valstybės Vyriausybės sutartis dėl vizų režimo panaikinimo abiejų valstybių piliečiams, turintiems diplomatinius ir tarnybinius pasus
  Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the State of Israel on the waiver of the visa requirement for the holders of diplomatic or service passports
  Jeruzalė, 1995-03-01.
  Įsigaliojo 1995-11-27.
  Skelbta „Valstybės žiniose“ – 1995 m. Nr. 99-2203.
 4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Izraelio Valstybės Vyriausybės sutartis dėl bendradarbiavimo sveikatos ir medicinos srityse
  Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the State of Israel on co-operation in the field of health and medicine
  Jeruzalė, 1995-03-01.
  Įsigaliojo 1998-11-23.
  Skelbta „Valstybės žiniose“ – 2002 Nr. 32-1204.
 5. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Izraelio Valstybės Vyriausybės susitarimas dėl bendradarbiavimo telekomunikacijų, pašto ir informatikos srityse
  Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the State of Israel concerning cooperation in the fields of telecommunications, posts and informatics
  Vilnius, 1997-05-16.
  Įsigaliojo 1997-12-20.
  Ratifikuotas Lietuvos Respublikos 1997 m. spalio 23 d. įstatymu Nr. VIII-476.
  Skelbtas „Valstybės žiniose“ – 1997 m. Nr. 106-2671.
 6. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Izraelio Valstybės Vyriausybės susitarimas dėl vizų režimo panaikinimo piliečio paso savininkams
  Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the State of Israel on the abolition of visa requirements for holders of regular national passports
  Jeruzalė, 2000-06-20.
  Įsigaliojo 2001-05-13.
  Patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. spalio 10 d. nutarimu Nr. 1216.
  Skelbtas „Valstybės žiniose“ – 2001 m. Nr. 19-592.
 7. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Izraelio Valstybės Vyriausybės sutartis dėl pajamų bei kapitalo dvigubo apmokestinimo išvengimo ir mokesčių slėpimo prevencijos
  Convention between the Government of the Republic of Lithuania and the Government Republic of the State of Israel for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with Respect to Taxes on Income and on Capital
  Vilnius, 2006-05-11.
  Įsigaliojo 2006-12-01.
  Ratifikuota Lietuvos Respublikos 2006 m. lapkričio 16 d. įstatymu Nr. X-904.
  Skelbta „Valstybės žiniose“ – 2007 m. Nr. 2-72.
 8. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Izraelio Valstybės Vyriausybės susitarimas dėl bendradarbiavimo turizmo srityje
  Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the State of Israel on Cooperation in the field of Tourism
  Jeruzalė, 2010-06-14.
  Įsigaliojo 2011-04-04.
  Patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. kovo 2 d. nutarimu Nr. 240.
  Skelbta „Valstybės  žiniose“ 2011 m., Nr.71-3370.

 9. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Izraelio Valstybės Vyriausybės susitarimas dėl dvišalio privataus sektoriaus bendradarbiavimo pramoninių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros srityje
  Agreement between the Government of the Respublic of Lithuania and the Government of the State of Israel on bilateral cooperation in private sector in industrial research and development
  Jeruzalė, 2010-12-19.
  Įsigaliojo 2011 09 07
  Patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. kovo 2 d. nutarimu Nr. 237.
  Skelbta „Valstybės žiniose“ 2011 m., Nr. 113-5294.

 10. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Izraelio Valstybės Vyriausybės susitarimas dėl diplomatinės atstovybės arba konsulinės įstaigos personalo nario šeimos narių teisės dirbti mokamą darbą
  Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and Government of the State of Israel on gainful occupation for family members of a member of a diplomatic mission or consular post
  Jeruzalė, 2012-03-06.
  Įsigaliojo 2013-01-02.
  Ratifikuotas Lietuvos Respublikos 2012 gruodžio 6 d. įstatymu Nr. XII-42.
  Skelbtas „Valstybės žiniose“ 2013, Nr. 2-34.
 11. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Izraelio Valstybės Vyriausybės įgaliotos gynybos ministerijos susitarimas dėl įslaptintos karinės ir su gynyba susijusios informacijos abipusės apsaugos
  Agreement on mutual protection of military and defence related classified information between the Government of the Republic of Lithuania and Government of the State of Israel – the Ministry of Defence
  Jeruzalė, 2011-06-01.
  Įsigaliojo 2012-04-24.
  Ratifikuotas Lietuvos Respublikos 2012 m. balandžio 12 d. Nr. XI-1965.
  Skelbta „Valstybės žiniose“ 2012 m. Nr. 54-2668.
 12. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Izraelio Valstybės Vyriausybės susitarimas dėl bendradarbiavimo viešojo saugumo ir kovos su nusikalstamumu srityse
  Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and Government of the State of Israel on Cooperation on Public Security and Fight Against Crime
  Jeruzalė, 2018-06-12.
  Įsigaliojo 2021-03-05.
  Ratifikuotas Lietuvos Respublikos 2019 m. balandžio 26 d. įstatymu Nr. XIII-2075.
  Skelbtas TAR, 2019-05-20, i. k. 2019-07985.
 13. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Izraelio Valstybės Vyriausybės susitarimas dėl bendros kino filmų gamybos
  Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the State of Israel on Film Co-production
  Vilnius, 2022-01-07.
  Įsigaliojo 2023-07-27.
  Patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. vasario 9 d. nutarimu Nr. 116.
  Skelbtas TAR 2022-02-15, i. k. Nr. 2022-02706.