Bulgarija

Sukurta 2014.01.23 / Atnaujinta 2021.09.09 10:06
 1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Bulgarijos Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl keleivių ir krovinių tarptautinių vežiojimų automobiliais
  Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the Republic of Bulgaria on International Transport of Passengers and Goods by Road
  Sofija, 1995-03-07.
  Įsigaliojo 2002-04-24.
  Ratifikuotas Lietuvos Respublikos 2002 m. kovo 7 d. įstatymu Nr. IX-758.
  Skelbtas „Valstybės žiniose“ - 2002 m. Nr. 40-1469.
 2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Bulgarijos Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl prekybinio - ekonominio ir mokslinio - techninio bendradarbiavimo
  Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the Republic of Bulgaria on Trade and Economic and Scientific - Technical Cooperation
  Sofija, 1996-04-10.
  Įsigaliojo 1996-07-17.
  Skelbtas „Valstybės žiniose“ - 1996 m. Nr. 116-2703.
 3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Bulgarijos Respublikos Vyriausybės sutartis dėl bevizinio vykimo tvarkos
  Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the Republic of Bulgaria on Visa Free Border Crossing Procedure
  Sofija, 1996-04-10.
  Įsigaliojo 1996-12-18.
  Skelbta „Valstybės žiniose“ - 1996 m. Nr. 114-2615.
 4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Bulgarijos Respublikos Vyriausybės sutartis dėl bendradarbiavimo švietimo, mokslo, studijų ir kultūros srityse
  Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the Republic of Bulgaria for Cooperation in the Field of Education, Science and Culture
  Sofija, 1996-04-10.
  Įsigaliojo 1997-11-27.
  Patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. spalio 29 d. nutarimu Nr. 1197.
  Skelbta „Valstybės žiniose“ - 1998 m. Nr. 3-48.
 5. Lietuvos Respublikos ir Bulgarijos Respublikos draugiškų santykių ir bendradarbiavimo pagrindų sutartis
  Treaty on the Foundations of Friendly Relations and Cooperation between the Republic of Lithuania and the Republic of Bulgaria
  Sofija, 1996-04-10.
  Įsigaliojo 1999-07-15.
  Ratifikuota Lietuvos Respublikos 1997 m. rugsėjo 23 d. įstatymu Nr.VIII-419.
  Skelbta „Valstybės žiniose“ - 1997 m. Nr. 92-2305.
 6. Lietuvos Respublikos ir Bulgarijos Respublikos sutartis dėl Lietuvos Respublikos ginkluotųjų pajėgų, dalyvaujančių daugianacionalinėse ginkluotosiose pajėgose “KFOR”, tranzito per Bulgarijos Respublikos teritoriją sąlygų ir tvarkos (sudaryta pasikeičiant notomis)
  Agreement between the Republic of Lithuania and the Republic of Bulgaria on the Modalities and Arrangements of Transit through the Territory of the Republic of Bulgaria of Armed Forces of the Republic of Lithuania, Participating in the International Security Force “KFOR” within the Operation “Joint Guardian”
  Varšuva, 2000-02-24.
  Įsigaliojo 2000-04-28.
  Ratifikuota Lietuvos Respublikos 2000 m. balandžio 13 d. įstatymu Nr. VIII-1623.
  Skelbta „Valstybės žiniose“ - 2000 m. Nr. 41-1173.
 7. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Bulgarijos Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl investicijų skatinimo ir apsaugos
  Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the Republic of Bulgaria on the Promotion and Protection of Investments
  Sofija, 2005-11-21.
  Įsigaliojo 2006-04-25. Nutrauktas nuo 2021-09-04.
  Ratifikuotas Lietuvos Respublikos 2006 m. kovo 30 d. įstatymu Nr. X-531.
  Skelbtas „Valstybės žiniose“ - 2006 m.Nr.45-1630.
  7.1. Valstybių narių vyriausybių atstovų deklaracija dėl Teisingumo Teismo sprendimo byloje Achmea teisinių pasekmių ir investicijų apsaugos Europos Sąjungoje
  Declaration of the Representatives of the Governments of the Member States of 15 January 2019 on the Legal Consequences of the Judgement of the Court of Justice in Achmea and on Investment Protection in the European Union
  Briuselis, 2019-01-15.
  Įsigaliojo 2019-01-15.
  Skelbtas TAR, 2019-05-20, i. k. 2019-08010.
 8. Lietuvos Respublikos ir Bulgarijos Respublikos sutartis dėl pajamų bei kapitalo dvigubo apmokestinimo išvengimo ir mokesčių slėpimo prevencijos
  Convention between the Republic of Lithuania and the the Republic of Bulgaria for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with Respect to Taxes on Income and on Capital
  Vilnius, 2006-05-09.
  Įsigaliojo 2006-12-27.
  Ratifikuota Lietuvos Respublikos 2006 m. lapkričio 16 d. įstatymu Nr. X-903.
  Skelbta „Valstybės žiniose“ - 2007 Nr.2-71.
 9. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Bulgarijos Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl įslaptintos informacijos abipusės apsaugos
  Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Republic of Bulgaria on Mutual Protection of Classified Information
  Sofija, 2007-05-18.
  Įsigaliojo 2007-12-10.
  Ratifikuotas Lietuvos Respublikos 2007 m. lapkričio 20 d. įstatymu Nr. X-1332.
  Skelbtas „Valstybės žiniose“ - 2007 m. Nr. 135-5458.
 10. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Bulgarijos Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl bendradarbiavimo turizmo srityje
  Agreement on Co-operation in the Field of Tourism between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the Republic of Bulgaria
  Vilnius, 2009-03-16.
  Įsigaliojo 2010-12-14.
  Patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. lapkričio 17 d. nutarimu Nr. 1631.
  Skelbtas „Valstybės žiniose“ 2010 m. gruodžio 7 d. Nr. 143-7333.