Azerbaidžanas

Sukurta 2014.01.23 / Atnaujinta 2024.01.25 15:14
 1. Lietuvos Respublikos ir Azerbaidžano Respublikos sutartis dėl teisinės pagalbos ir teisinių santykių civilinėse, šeimos ir baudžiamosiose bylose
  Agreement between the Republic of Lithuania and the Republic of Azerbaijan on Legal Assistance and Legal Relations in Civil, Family and Criminal Cases
  Vilnius, 2001-10-23.
  Įsigaliojo 2002-11-22.
  Ratifikuota Lietuvos Respublikos 2002 m. gegužės 28 d. įstatymu Nr. IX-906.
  Skelbta „Valstybės žiniose“ - 2002 m. Nr. 75-3217.
 2. Lietuvos Respublikos ir Azerbaidžano Respublikos sutartis dėl asmenų, nuteistų laisvės atėmimu, perdavimo likusiai bausmei atlikti
  Agreement between the Republic of Lithuania and the Republic of Azerbaijan on the Transfer of the Sentenced Persons
  Vilnius, 2001-10-23.
  Įsigaliojo 2002-11-22.
  Ratifikuota Lietuvos Respublikos 2002 m. gegužės 28 d. įstatymu Nr. IX-905.
  Skelbta „Valstybės žiniose“ - 2002 m. Nr. 75-3216.
 3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Azerbaidžano Respublikos Vyriausybės sutartis dėl pajamų bei kapitalo dvigubo apmokestinimo išvengimo ir mokesčių slėpimo prevencijos
  Convention between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the Republic of Azerbaijan for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with Respect to Taxes on Income and on Capital
  Vilnius, 2004-04-02.
  Įsigaliojo 2004-11-13.
  Ratifikuota  Lietuvos Respublikos 2004 m. liepos 13 d. įstatymu Nr. IX-2354.
  Skelbta „Valstybės žiniose“ - 2004 m. Nr. 126-4536.
 4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Azerbaidžano Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl tarpusavio pagalbos muitinės veiklos srityje
  Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the Republic of Azerbaijan on Mutual Assistance in Customs Matters
  Vilnius, 2004-04-02.
  Įsigaliojo 2005-01-09.
  Ratifikuotas Lietuvos Respublikos 2004 m. rugsėjo 21 d. įstatymu Nr. IX-2447.
  Skelbtas „Valstybės žiniose“ - 2004 m. Nr. 151-5476.
 5. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Azerbaidžano Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl investicijų skatinimo ir apsaugos
  Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the Republic of Azerbaijan on the Promotion and Protction of Investments
  Baku, 2006-06-08.
  Įsigaliojo 2007-07-01.
  Ratifikuotas Lietuvos Respublikos 2006 m. spalio 10 d. įstatymu Nr. X-839.
  Skelbtas „Valstybės žiniose“ - 2007 m. Nr. 94-3775.
 6. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Azerbaidžano Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl bendradarbiavimo informacinių ir ryšių technologijų srityje
  Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the Republic of Azerbaijan on Cooperation in the Field of Information and Communication Technologies
  Vilnius, 2007-09-13.
  Įsigaliojo 2008-03-03.
  Patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. sausio 23 d. nutarimu Nr. 45.
  Skelbtas "Valstybės žiniose" - 2008 m. Nr. 17-581.
 7. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Azerbaidžano Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl bendradarbiavimo geležinkelių transporto srityje
  Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the Republic of Azerbaijan on Co-Operation in the Field of Railway Transport
  Baku, 2008-04-21.
  Įsigaliojo 2008-11-05.
  Patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. spalio 14 d. nutarimu Nr. 1050.
  Skelbtas „Valstybės žiniose“ – 2008 m. Nr. 127-4835.
 8. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Azerbaidžano Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl tarptautinio kombinuoto vežimo
  Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the Republic of Azerbaijan on international combined transport
  Baku, 2008-04-21.
  Įsigaliojo 2008-12-05.
  Patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. spalio 14 d. nutarimu Nr. 1050.
  Skelbtas „Valstybės žiniose“ - 2008 m. Nr. 127-4836.
 9. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Azerbaidžano Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl bendradarbiavimo ekonomikos, pramonės ir energetikos srityse
  Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the Republic of Azerbaijan on cooperation in the Fields of Economy, Industry and Energy 
  Baku, 2008-04-21.
  Įsigaliojo 2008-12-15.
  Patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. lapkričio 19 d. nutarimu Nr. 1203
  Skelbtas „Valstybės žiniose“ – 2008 m. Nr. 144-5781.
 10. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Azerbaidžano Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl bendradarbiavimo turizmo srityje
  Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the Republic of Azerbaijan on cooperation in the Field of Tourism Vilnius, 2007-09-13.
  Įsigaliojo 2010-12-07.
  Patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. lapkričio 17 d. nutarimu Nr. 1633.
  Skelbtas „Valstybės žiniose“ - 2010 m. Nr. 143-7334.
 11. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Azerbaidžano Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl bendradarbiavimo kultūros srityje
  Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the Republic of Azerbaijan on cooperation in the Field of Culture
  Vilnius, 2007-09-13
  Įsigaliojo 2011-03-04.
  Patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011m. vasario 9 d. nutarimu Nr. 166.
  Skelbta „Valstybės žiniose“ – 2011 m. Nr. 24-1148.
 12. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Azerbaidžano Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl vizų režimo panaikinimo diplomatinių pasų turėtojams
  Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the Republic of Azerbaijan on the exemption of visa requirement for holders of diplomatic passports
  Vilnius, 2011-12-06.
  Įsigaliojo 2012-06-06.
  Patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. vasario 2 d. nutarimu Nr. 118.
  Skelbta „Valstybės žiniose“ – 2012 m. Nr. 22-1004.
 13. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Azerbaidžano Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl bendradarbiavimo ir abipusės pagalbos ekstremaliųjų situacijų prevencijos ir likvidavimo srityje
  Baku, 2012-09-07.
  Įsigaliojo 2013-06-18.
  Ratifikuotas Lietuvos Respublikos 2013 m. gegužės 30 d. įstatymu Nr. XII-350.
  Skelbtas „Valstybės žiniose“ – 2013 m. Nr. 68-3420.
 14. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Azerbaidžano Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl vizų režimo panaikinimo tarnybinių pasų turėtojams
  Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the Republic of Azerbaijan on the Exemption of Visa Requirement for Holders of Service Passports
  Vilnius, 2017-10-27.
  Įsigaliojo 2018-05-05.
  Patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. kovo 21 d. nutarimu Nr. 254.
  Skelbtas TAR, 2018-05-08, i. k. 2018-07434.
 15. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Azerbaidžano Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl tarptautinio vežimo keliais
  Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the Republic of Azerbaijan on International Road Transport
  Baku, 2022-05-18.
  Įsigaliojo 2022-10-28.
  Skelbtas TAR 2022-08-18, i. k. 2022-17282.