Temos Žymėti visasAtžymėti visus

Kaip mus rasti?

LIETUVOS RESPUBLIKOS NUOLATINĖ ATSTOVYBĖ PRIE UNESCO

Adresas: 1, Rue Miollis, Bureau B6.36, 75015 Paris, FRANCE

plačiau »

Tel. +33 1 4568 3320
Faksas +33 1 4568 3041
El. paštas

Atranka Lietuvos Respublikos nuolatinės atstovybės prie UNESCO administratoriaus (-ės) pareigybei užimti

Sukurta 2018.05.31 / Atnaujinta 2018.05.31 19:07

Lietuvos Respublikos nuolatinė atstovybė prie UNESCO skelbia atranką Lietuvos Respublikos nuolatinėje atstovybėje prie UNESCO administratoriaus pareigybei užimti. Atrinktam kandidatui bus mokamas nustatyto dydžio mėnesinis darbo užmokestis, siūloma sudaryti terminuotą darbo sutartį nuo 2018 m. rugpjūčio 30 dienos. 

Reikalavimai:

 

             1. Turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygstantį politinių mokslų arba tarptautinių santykių išsilavinimą;

           2. mokėti ne žemesniu kaip įgudusio vartotojo lygmens C2 lygiu lietuvių kalbą ir abi darbines UNESCO kalbas, anglų ir prancūzų, ne žemesniu kaip įgudusio vartotojo lygmens C1 lygiu;

           3. turėti vairuotojo pažymėjimą, suteikiantį teisę vairuoti atstovybės tarnybines transporto priemones;

           4. mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programiniu paketu);

           5. išmanyti raštvedybos taisykles;

           6. sugebėti savarankiškai planuoti ir atlikti savo darbą, pasirinkti darbo metodus;

           7. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybos, diplomatinės tarnybos, ministerijos ir diplomatinių atstovybių veiklą;

           8. atitikti Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus suteikiant teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“.

 

Pagrindinės funkcijos :

 

           1. organizuoja atstovybėje viešuosius pirkimus, tvarko su viešųjų pirkimų organizavimu susijusius dokumentus;

           2. rengia atstovybės paslaugų sutartis, vykdo jų sudarymo ir vykdymo kontrolę;

           3. atsako už/vykdo materialinių vertybių (ilgalaikio turto ir atsargų) esančių atstovybėje, įsigijimą, panaudojimą ir saugojimą;

           4. tvarko materialinių vertybių apskaitą, medžiagų, inventoriaus ir materialinių vertybių nurašymą;

           5. dalyvauja sudaromų komisijų veikloje ilgalaikio turto ir atsargų metinėje ir kitoje turto perdavimo inventorizacijoje;

           6. aprūpina atstovybės darbuotojus ūkinėmis ir kanceliarinėmis priemonėmis bei inventoriumi;

           7. užtikrina, kad atstovybėje esantys įrenginiai, prietaisai būtų techniškai tvarkingi ir tinkamai naudojami;

           8. rūpinasi atstovybės ir/ar rezidencijos patalpų priežiūra;

           9. kontroliuoja ir prižiūri švaros ir tvarkos palaikymą atstovybės patalpose;

           10. pagal kompetenciją organizuoja atstovybės renginius ir priėmimus, rūpinasi svečių priėmimu atstovybėje;

           11. padeda diplomatinės atstovybės vadovui;

           12.  registruoja gaunamą ir siunčiamą korespondenciją, kopijuoja ir siunčia dokumentus, tvarko protokolinę korespondenciją ir vykdo kitas dokumentų valdymo funkcijas;

            13.  pagal kompetenciją rengia raštus, lydraščius, notas ir kitus dokumentus ar jų projektus;

            14.  formuoja diplomatinės atstovybės dokumentų bylas, rengia dokumentacijos planą bei tvarko archyvą;

            15. pildo atstovybės darbuotojų darbo ir kompensuojamo laiko apskaitos žiniaraščius;

            16. atnaujina ir skelbia informaciją atstovybės interneto puslapyje, socialinių tinklų paskyrose;

            17. vykdo kitus atstovybės vadovo nenuolatinio pobūdžio tarnybinius pavedimus.

 

 

 

 Kviečiame kandidatus, atitinkančius keliamus reikalavimus, iki 2018 m. birželio 8 d.  11 val. (Prancūzijos laiku) atsiųsti savo gyvenimo aprašymą (CV) lietuvių kalba ir asmens dokumento kopiją adresu :  Délégation de la Lituanie auprès de l‘UNESCO, 1 rue Miollis, 75015 Paris arba el. pašto adresu : [email protected]. Kandidatai gali būti kviečiami pokalbio į atstovybę.

Informacija teikiama telefonu +33 1 45 68 33 20.

 

Naujienlaiškio prenumerata