Kaip mus rasti?

LIETUVOS RESPUBLIKOS NUOLATINĖ ATSTOVYBĖ PRIE UNESCO

Adresas: 1, Rue Miollis, Bureau B6.36, 75015 Paris, FRANCE

plačiau »

Tel. +33 1 4568 3320
Faksas +33 1 4568 3041
El. paštas

Lietuva - UNESCO

Sukurta 2014.10.31 / Atnaujinta 2017.12.13 09:54

Jungtinių Tautų švietimo, mokslo ir kultūros organizacija (United Nations Educational Scientific and Cultural Organization – UNESCO) buvo įkurta iškart po Antrojo pasaulinio karo – 1945 m. lapkričio 16 dieną. UNESCO yra Jungtinių Tautų (United Nations) specializuota agentūra, siekianti prisidėti prie pasaulio taikos ir saugumo vystant bendradarbiavimą tarp tautų švietimo, mokslo, kultūros ir komunikacijos srityse.

1991 m. spalio 7 d. tapusi UNESCO valstybe nare, Lietuva aktyviai dalyvauja organizacijos veikloje. 2003 m. Lietuvos Respublikos Prezidentas Valdas Adamkus tapo UNESCO Geros valios ambasadoriumi žinių visuomenei, 2007 m. Lietuvos disko metikas Virgilijus Alekna – UNESCO Sporto čempionu, o 2016 m. Lietuvos operos solistei Violetai Urmanai buvo suteiktas UNESCO menininkės taikai vardas. 

2015 m. lapkritį  Lietuva trečią sykį (iki 2019 m.) buvo išrinkta į organizacijos Vykdomąją tarybą  – vieną pagrindinių UNESCO organų, užtikrinančių šios organizacijos veiklą tarp UNESCO Generalinių konferencijų. Taip pat iki 2017 m. Lietuva tapo Vykdomosios tarybos vicepirmininke. Lietuvai Vykdomojoje taryboje atstovauja ambasadorius, nuolatinis atstovas prie UNESCO Arūnas Gelūnas. 

Vykdomojoje taryboje Lietuva taip pat posėdžiavo 1997-2001 m. ir 2005-2009 m. Per pirmąją kadenciją Taryboje Lietuvai atstovavo ambasadorė prie UNESCO Ugnė Karvelis, o per antrąją – ambasadorė Ina Marčiulionytė. 

Šiuo metu Lietuva yra keturių UNESCO tarpvyriausybinių struktūrų narė: UNESCO konvencijos dėl kultūrų raiškos įvairovės apsaugos ir skatinimo tarpvyriausybinio komiteto, Tarpvyriausybinės programos „Informacija visiems” (IFAP) tarybos ir Tarptautinės komunikacijos plėtros programos (IPDC) tarpvyriausybinės tarybos. Lietuva taip pat tęsia darbą Povandeninio kultūros paveldo apsaugos patariamojoje mokslinėje ir techninėje taryboje.  

Lietuva nesiliauja aktyviai stebėti Pasaulio kultūros ir gamtos paveldo, Nematerialaus kultūros paveldo komitetų darbą. Keturios Lietuvos vietovės yra įtrauktos į UNESCO Pasaulio paveldo sąrašą: 1994 m. į Pasaulio paveldo sąrašą buvo įtrauktas Vilniaus senamiestis, 2000 m. – Kuršių Nerija, 2004 m. – Kernavės archeologinė vietovė, o 2005 m. – Struvės geodezinis lankas. Lietuva turi tris pasaulinės reikšmės Nematerialaus kultūros paveldo objektus: Lietuvos kryždirbystė ir simbolika (2008), Dainų švenčių tradicija ir simbolika Estijoje, Latvijoje bei Lietuvoje (2008) ir Lietuvos sutartinės (2010). Visi šie objektai yra įtraukti į Reprezentatyvųjį nematerialaus kultūros paveldo sąrašą. 

2011 m. Kernavės archeologinė vietovė buvo įtraukta į UNESCO Sustiprintos apsaugos kultūros vertybių sąrašą. Sustiprintos apsaugos statusas – tai nauja apsaugos sistema, kurią numato 1954 m. Hagos konvencijos Antrasis protokolas (1999 m.)

UNESCO konvencijos, prie kurių yra prisijungusi Lietuva: 

 • Pasaulio kultūros ir gamtos paveldo apsaugos konvencija (Paryžius, 1972)
 • Profesinio mokymo konvencija (UNEVOC) (Paryžius, 1989)
 • Konvencija dėl oficialių publikacijų ir vyriausybės dokumentų tarpvalstybinių mainų (Paryžius, 1958)
 • Konvencija dėl tarptautinės reikšmės šlapžemių, ypač vandens paukščių buveinių (Ramsaras, 1971)
 • Konvencija dėl Aukštojo mokslo studijų, diplomų ir laipsnių pripažinimo Europos regiono šalyse (Paryžius, 1979)
 • UNESCO nelegalaus kultūros vertybių įvežimo, išvežimo ir nuosavybės teisės perdavimo uždraudimo priemonių konvencija (Paryžius,1970)
 • UNESCO kultūros vertybių apsaugos ginkluoto konflikto metu konvencija ir jos protokolas (Haga, 1954)
 • Hagos konvencijos dėl kultūros vertybių apsaugos ginkluoto konflikto metu 1999 metų Antrasis protokolas (Haga, 1954)
 • Povandeninio kultūros paveldo apsaugos konvencija (Paryžius, 2001)
 • Nematerialaus kultūros paveldo apsaugos konvencija (Paryžius, 2003)
 • Tarptautinė konvencija prieš dopingo vartojimą sporte (Paryžius, 2005)
 • Konvencija dėl kultūrų raiškos įvairovės ir apsaugos (Paryžius, 2005)

Naujienlaiškio prenumerata